Unikátní česká vzdělávací stavebnice pro rozvoj intelektu dětí

Slovo odborníka

 

Představa o „dobré hračce“ v sobě skrývá velký požadavek. Tím je rozvojový a stimulační efekt na dětský intelekt. Díky stavebnici PIX-IT můžete u dětí aktivně rozvíjet 10 oblastí schopností myšlení. PIX-IT je víc než jen stavebnice. Tento nový produkt je komplexní podnětový materiál, který vám vedle příjemného a tvůrčího prostoru pro vaše děti přináší návody a doporučení, jak s pomocí těchto jednoduchých a pestrobarevných dílků rozvíjet intelekt ve všech 10 oblastech, které rozvíjet lze, a má to v předškolním a školním věku velmi zásadní význam.

 

V období od narození dítěte do vstupu do školy uběhne pouze několik let. Z hlediska vývoje člověka však jde o velmi zásadní období, které nás předurčí pro zbytek celého života. Víme totiž, že mozek dítěte se ve věku do 7 let utvoří z funkčního hlediska ze dvou třetin. Nejnovější znalosti z oblasti neurofyziologie (tedy stavby, struktury a principů fungování lidského mozku) ukazují, že právě předškolní období má stěžejní roli v utváření základních předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost. Tyto vlastnosti děti v budoucnu předurčí k tomu, zda z nich budou významné společenské kapacity, nebo jen „řadoví pracovníci“.

 

Vše tedy závisí na našem úsilí děti v tomto křehkém a nelehkém vývojovém období dostatečně podporovat a s vědomím svých možností a svého vlivu adekvátně rozvíjet. Je zapotřebí, abychom rozvíjeli nadání dětí a vědomě posunovali jejich hranice a možnosti kupředu. Pevně věřím, že s pomocí PIX-IT to pro nás všechny bude o kousíček jednodušší. Přeji vám s touto neobvyklou a zajímavou stavebnicí hodně zábavy a přemýšlení.

 

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

ředitelka Centra nadání, odborný garant metody Mensa NTC systém učení pro Českou republiku

 

 

 

10 OBLASTÍ SCHOPNOSTÍ MYŠLENÍ, KTERÉ PIX-IT ROZVÍJÍ

 

1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ

Jde o práci se symboly, geometrickými tvary atp. Rozvíjet lze skládáním a výukou geometrických tvarů, vytvářením nových obrazců z tvarů, předkládáním soustav symbolů – dopravní značky, výrobní značky aut, vlajky států, zákazové značky, piktogramy, erby šlechtických rodů, znaky sportovních týmů atp. Poznat kruh, čtverec, obdélník či trojúhelník patří k základní výbavě předškoláka, stejně jako poznat barvy nebo rozeznat pravou ruku od levé. Tím povzbuzujeme dětskou kreativitu a obrazotvornost.

 

2. ZNALOSTI

Všeobecnými znalostmi se míní soustava poznatků z různých oborů lidského vědění, studia. Mnoho dnešních dětí, i když nemají přímo zvýšené nadání, projevuje hluboké znalosti některé oblasti lidské činnosti. Zkuste s dětmi, která jim půjde nejlépe.

 

3. FANTAZIE / TVOŘIVOST

Základním nástrojem pro rozvoj tvořivosti a fantazie je předkládání úloh, kde je žádoucí více možných řešení nebo dokonce neexistuje uzavřený počet možných řešení. Rozvíjet kreativitu tak můžeme např. dokreslováním nedokončených tvarů atp.

 

4. PAMĚŤ

Rozvíjení paměti lze trénovat mnoha známými způsoby, například pracovními listy se zakrýváním symbolů a vyžadováním jejich překreslení, dopsání, doplnění atp.

 

5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY

Možnosti rozvoje čtenářství jsou především práce s písmeny jako se znaky, práce s jednoduchými slovy, větami, přesmyčkami, sluchovým vyvozováním prvního písmene, rytmizováním slabik u slov atp.

 

6. PROSTOROVÁ A PLOŠNÁ PŘEDSTAVIVOST

Vnímání plochy (2D) a prostoru (3D) patří mezi schopnosti, bez kterých se v životě jen stěží obejdeme. Analyticko-syntetická inteligence nám pomáhá orientovat se v neznámém prostředí, v mapě nebo najít správný směr. U dětí je možné prostorovou a plošnou představivost rozvíjet např. doplňováním chybějících částí atp.

 

7. POZORNOST A POSTŘEH

Jde o schopnosti, které lze systematicky trénovat a měnit. Je zapotřebí rychlost myšlení a řešení u dětí trénovat už od nejranějšího věku. Stimulovat postřeh a pozornost můžeme porovnáváním obrázků (najdi rozdíly atp.).

 

8. LOGICKÉ MYŠLENÍ

V logice jde především o tvorbu strategie. Postupným předkládáním úloh s jednoduchým zadáním a stoupající obtížností děti učí tyto strategie vytvářet. V logických úkolech chceme po dětech, aby našly to jedno správné řešení.

 

9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, PRÁCE S ČÍSLY

Matematické myšlení se dá v našem zjednodušeném pojetí chápat jako schopnost práce s čísly a se základními početními operacemi. Úzce souvisí s logikou. Základním úkolem je hledání klíče řešení.

 

10. SCHOPNOST KOMUNIKACE, SLOVNÍ ZÁSOBA

Schopnost pracovat se slovy, písmeny a větami, ať již v mluvené nebo psané formě, se dá cvičit a zlepšovat. Trénovat vyjadřovací schopnosti a verbální projev můžeme mnoha způsoby: popisováním situace na obrázku, dokončením příběhu/pohádky. 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz